Litteratur av släkten

I detta avsnitt presenteras böcker skrivna av släktmedlemmar. De flesta av dessa böcker kan lånas på biblioteken, köpas via förlaget, på antikvariat och på internet, t.ex. Tradera. 

"Resa till det förflutna - Lättsinne i allvarstid" - del 1 av memoarer i tre delar (Fischer & Co. 1993).

"Resa till det förflutna - Prövningar i framgångstid" - del 2 av memoarer i tre delar (Fischer & Co 1994).

"Resa till det förflutna - Att få börja ett nytt liv" - del 3 av memoarer i tre delar (Fischer & Co. 1996).

"Nittonhundra - Vällust och armod - vemod och framtidstro" (Fischer & Co 1999).

"Premiärer" - En bok om teaterhistoria och premiärer. (Fischer & Co. 2001). 

"Bakom den gyllne fasaden
Gustaf V och Victoria" - Ett äktenskap och en epok 
(Bonniers, 2002).

Andra böcker av Gustaf von Platen (ej fullständig): "I midnattsyndens land" (1969),  "Underverkens tid är inte förbi" (Med Tecknar-Anders, 1986), "Svenska historier" (Med Tecknar-Anders, 1987), "Fler svenska historier" (Med Tecknar-Anders, 1988), "1939: en rapport från året då Europa sattes i brand" (Med Tecknar-Anders, 1989), "Vår ungdoms hjältar" (Med Tecknar-Anders, 1990), "Good Old Days" (Med Tecknar-Anders, 1995). 

"Den unge Vilhelm Moberg" - En levnadsteckning.

Kunnig biografi om en av våra mest folkkära författare (Bonniers, 1978).

"Biktare och bedragare i svensk kultur- och litteraturhistoria" (Bonniers, nyutgiven som e-bok 2017).

"Skjutövning" - Skarpsinniga aforismer utan hänsyn till etablerade sanningar (Bonniers, nyutgiven som ebok 2017). 

Andra böcker av Magnus von Platen (ej fullständig): "Utvärdshus i Stockholmstrakten vid 1700-talets början" (1947), "Johan Runius" (1954), "1700-tal, studier i svensk litteratur" (1963), "Tvistefrågor i svensk litteraturforskning" (1966), "Romanföraktet" (1968), "Innanläsning" (1980), "Manilla" (1981), "Privatinformation i skolan" (1981), "Yrkeskalder - fanns dom" (1985), "Diktare och domare" (1986), "Sverige som häst" (1990), "På fosterlandets altare" (1993), "Svenska skägg" (1995), "Skandalen på Operakällaren" (1996), "1890-talisterna" (1996),