Biografier 2000-talet

I detta avsnitt finns biografier på utvalda medlemmar av släkten von Platen som i huvudsak levde på 2000-talet. För mer information, logga in på Släktdatabasen.

Karin von Platen
1921-2013

Henrik von Platen
1951-2014