Biografier 1900-talet

I detta avsnitt finns biografier på utvalda medlemmar av släkten von Platen som huvudsak levde på 1900-talet. För mer information, logga in på Släktdatabasen.

Baltzar von Platen
1898-1984

Astrid von Platen
1893-1982

Gustaf von Platen
1917-2002

Ellen von Platen
1869-1955