Familjedagar

Familjedagar på Rügen 1989
Familjedagar på Rügen 1989

Familjedagar arrangeras vart tredje år och är sammankomster där släktens medlemmar får en möjlighet att träffa och lära känna varandra under avslappnande och ibland spännande och intressanta omständigheter. Under årens lopp har familjedagar arrangerats på många platser med anknytning till släkten och dess medlemmar, både i Sverige och Tyskland. Just nu pågår planeringen för 2019 års familjedagar som skall äga rum på Övrabyborg i Skåne 3-5 maj. 

2016

2013

2010

2007

Gimo 2016
Örenäs slott 2013
Frösundavik 2010
Hjo 2007

Familjedagar - äldre tider

Riddarhuset 1952
Vadstena 1976
Öland 1979
Ystad 1992