Styrelsen

Eric von Platen
Ordförande

e.von.platen@salmipartners.se

Carl Eric von Platen
Skattmästare och vice ordförande

ce_v_p@bredband.net

Nicki von Platen
Sekreterare och styrelseledamot

nicki@oui.se
 

Johan von Platen
 Styrelseledamot

johan.platen@comhem.se

Cecilia von Platen
 Styrelsesuppleant

cecilia.vplaten@hotmail.com

Gunilla von Platen
Styrelsesuppleant

gunilla.vonplaten@gardochtorp.se

Foto: Carl Hofman-Bang, 2016