Ny ordförande

Eric von Platen har valts till ny ordförande i Svenska von Platenföreningen i samband med Familjedagarna 2016. Han ersätter Fredrik von Platen som innehaft denna position sedan 2004. Eric har arbetat som lärare i historia och samhällskunskap under 70, 80 och 90-talet. Han har även arbetat som ekonom och ekonomichef, främst på olika fastighetsbolag. Han har tidigare drivit en juristfirma inom familjerätt och asylrätt. Han har arbetat på Advokatfirman Salmi & Partners sedan 2005 och varit delägare sedan 2010. Eric arbetar främst med brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, övriga tvistemål och asylrätt.