Släktdatabasen

Lanserades på Familjedagen 2010 i Frösundavik och är skapat i släktforskningsprogrammet TNG (The Next Generation of Site Building). Innehåller i dagsläget cirka 12,000 namn. I databasen kan man utforska von Platens familjemedlemmar samt ett stort antal relaterade, främst adliga familjer.  I programmet går det även enkelt att skapa släktträd och antavlor.  Databasen uppdateras löpande och innehåller ett stort antal fotografier och släktvapen.  Databasen är endast tillgänglig för medlemmar av släkten von Platen och andra som styrelsen för Svenska von Platenföreningen godkänt. För tillgång till databasen, följ instruktionen på www.svenskavonplaten.org

Släktdatabasen administreras, förvaltas och uppdateras löpande av CarlsHouse Research, kontaktperson Carl Hofman-Bang.
eMail:   carl@carlshouse.net