Senaste Nytt

2016-09-26:  Styrelsen vill uppmärksamma de medlemmar som avser att söka studiebidrag för år 2017 att senast den 30 september 2016 inkomma med sina ansökningar. Ansökningsblankett finns här eller sändas till mig, Eric von Platen, Gränsvägen 11, 163 52 Spånga eller till Carl Eric von Platen, Sysslomannagatan 20, 112 41 Stockholm.
 

2016-05-08:  Advokat Eric von Platen har valts till ny ordförande i styrelsen för Svenska von Platenföreningen. Han ersätter Fredrik von Platen som har innehaft denna position sedan 2004.  Eric var tidigare vice ordförande i föreningen.  Carl Eric von Platen valdes till vice ordförande. Nicki von Platen invaldes som styrelsemedlem. 

2016-05-08:  Svenska von Platenföreningen arrangerade den 49:e Familjedagen på Gimo Herrgård under helgen 6-8 maj 2016. Mer än 90 av släktens medlemmar deltog i diverse aktiviteter runt om i Uppland. Efteråt intogs den sedvanliga festmåltiden.
 
Läs mer här.