Styrelsen

Från vänster: Cecilia von Platen, Carl Eric von Platen, Gunilla von Platen, Eric von Platen, Johan von Platen, Nicki von Platen