Styrelsen

Eric von Platen
Ordförande

e.von.platen@salmipartners.se

Carl Eric von Platen
Skattmästare och vice ordförande

ce_v_p@bredband.net

Gunilla von Platen
Styrelseledamot

gunilla.vonplaten@gardochtorp.se
 

Cecilia von Platen, Styrelseledamot
cecilia.vplaten@hotmail.com

Johan von Platen, Styrelseledamot
johan.platen@comhem.se

Nicki von Platen, Styrelseledamot
nicki@oui.se