Familjedagen 2013

Foto: Anna Johanna von Platen (klicka för större bild) Foto: Anna Johanna von Platen (klicka för större bild)

Sammanfattning av den 48:e ordinarie Familjedagen

Styrelsen i Svenska von Platenföreningen beslutade att förlägga den 48:e ordinarie familje­dagen 2013, med tillhörande släktträff med arrangemang i Skåne. Träffen ägde rum fredagen den 24 maj på hotell Örenäs slott mellan Helsingborg och Landskrona nära det vackra Glumslövs backar mittemot ön Ven. Temat för dagen kom att handla om de tre framgångsrika bröderna ambassadören Carl Henrik, chefredaktören mm Gustaf – "Buster" och professor Magnus. Malmö var deras barndomsstad. Deras barn Margaret, Christoffer och Johan kommer att ha sammanställt ett material och de kommer också få hjälp av "fabror Pelle" – dvs. Daniel Hjort. Brödernas mamma var född Hjort, en viktig familj i Malmö under 1900-talet. Fabror Pelle är deras kusin Bl.a. var det brödernas morfar som låg bakom Hippodromteaterns tillkomst vid förra sekel­skiftet. Teatern är nu Malmös dramatiska scen efter en omfattande ombyggnad på 1990-talet. Vi räknar med att titta in och se på den smakfulla restaureringen av teatern. Många i vår släkt var ledande militärer stationerade i Malmö. Vice ordföranden Eric kom att från Malmö museum låta plocka fram porträtt och berätta om dessa personligheter.  Vi återvände till Örenäs i god tid för mingel och festmåltid på slottet. Vi har som mål att vid något eller några tillfällen under de tre dagarna låta några medlemmar – i karriären – berätta om sina yrken till inspiration för våra yngre medlemmar och av purt intresse för oss andra. Söndagens förmiddag ägnades i huvudsak åt familjedagsförhandlingar. Förhandlingarna skedde på hotellet. Vi avslutade med en lunch på hotellet. Förhandlingarna på familjedagen blev inte så omfattande. Det blev några nyval till styrelsen. Handlingar till familjedagen och detaljprogram utsändes separat.Som vanligt hade våra medlemmar rätt att inbjuda sina respektive samt barn, det blev en stor anslutning. Många medlemmar har bytt adress på sistone. Kretsen som kan bli medlem i föreningen har ut­ökats. Vi ber var och en, som känner på sig att någon nära anförvant, som skulle kunna vara med­lem i föreningen enligt den nya stadgan och som inte fått denna inbjudan, att ni hjälper till med att förmedla budskapet om den förestående.

Styrelsen